Regulaminy

REGULAMIN SZKOŁY NARCIARSTWA I SNOWBOARDU
1. Klienci szkoły narciarstwa i snowboardu Fun School korzystają z
wyciągów poza kolejnością wraz z instruktorami.
2. Lekcja trwa 55 minut (2h szkolenia = 110 minut, 3h szkolenia = 165
minut).
3. Cena lekcji obejmuje szkolenie, wykorzystanie niezbędnych pomocy
dydaktycznych szkoły oraz przejazdy wyciągami instruktora.
4. Należność za lekcje zarezerwowane, a nie opłacone należy
uregulować minimum 15 minut przed rozpoczęciem lekcji. W innym wypadku
rezerwacja zostanie anulowana.
5. Zwrot przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi
narciarskiej Podstolice lub Niedzica. 
6. Klienci szkoły narciarstwa i snowboardu Fun School spotykają się z
instruktorem w miejscu do tego wyznaczonym.
7. Szkoła udziela wskazówek dotyczących rodzaju sprzętu niezbędnego
podczas szkolenia.
8. Szkoła zaleca używanie kasków dla kursantów na każdym poziomie
zaawansowania. Kaski obowiązkowe są dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.
9. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy klient
jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim
przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy.
10. Podczas lekcji kursant/kursanci mają bezwzględny obowiązek
dostosowania się do wskazówek instruktora dotyczących bezpieczeństwa.
11. Osoby biorące udział w treningach na tyczkach muszą posiadać kask
ochronny, inne stosowne ochraniacze oraz podpisać oświadczenie
w biurze szkoły.
12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe
w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia kursanta.
13. Szkoła zaleca wykupienie ubezpieczenia NNW dla kursantów we
własnym zakresie.
14. Klient wykupujący lekcję w naszej szkole wyraża zgodę na warunki
ustalone w niniejszym regulaminie.