Kursy instruktorskie

Fun school organizuje kursy instruktorskie Polskiego Związku Narciarskiego - Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. 

KURS NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA:

WARUNKI OTRZYMANIA STOPNIA:
-odbycie kursu w licencjonowanej szkole narciarskiej,
-zdanie egzaminów wewnętrznych, 
- zdanie EGZAMINU REGIONALNEGO,

Stopień pomocnika instruktora PZN/Instruktora SITN może otrzymać instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością narciarstwo zjazdowe po zdaniu Egzaminu Regionalnego. 
Warunek: instruktor IRR z legitymacją wydaną przez Ministerstwo Sportu oraz Akademię Wychowania Fizycznego. 

UPRAWNIENIA pomocnika instruktora - posiada pełne prawo do samodzielnego szkolenia oraz udziału w Mistrzostwach Polski Instruktorów. Podlega okresowej weryfikacji po 3 latach. 

ZADANIA KURSU:
Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla przyszłych nauczycieli narciarstwa. Należy wykazać się dobrą techniką, opanowaniem podstaw metodyki (praca z grupą) oraz umiejętnością jazdy sportowej. 


KRYTERIUM KWALIFIKACYJNE:

1 - ukończony kurs kwalifikacyjny najdalej dwa lata wstecz potwierdzony wpisem do "Indeksu" oraz wynik w GS w Zawodach Regionalnych odpowiadający minimalne 6 punktom. 

lub 2 - uzyskanie co najmniej 8 punktów w Zawodach Regionalnych dla osób bez wcześniejszego przeszkolenia SITN PZN. 

oraz 3 - ukończony 16 rok życia, w którym odbywa się I część kursu oraz ukończone 17 lat w którym odbywa się II część kursu. 

4 - zaświadczenie lekarskie stwierdzający dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa  lub oświadczenie podpisane osobiście o możliwości 
uprawiania narciarstwa. 

5 - pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie dla osób niepełnoletnich. 

CZEŚĆ I - TECHNICZNA 6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin)

CZEŚĆ II - METODYCZNO-SPORTOWA 6 dni (5 dni zajęć + 1 dzień egzamin). 

Używamy plików Cookies!
Hej, ta strona korzysta z niezbędnych plików Cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania ustawienia. Więcej w polityce prywatności.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

Używam plików cookie, aby zapewnić podstawowe funkcjonalności strony i polepszyć Twoje wrażenia online. Możesz wybrać dla każdej kategorii, aby w dowolnym momencie wyrazić zgodę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i innych poufnych danych, zapoznaj się z pełną polityką prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.